Succesvolle reeks spreekuren als nabrander van Fase III

zondag, 9 oktober 2011

Een viertal regionale spreekuren over de PAS en het rekeninstrument voor de depositie AERIUS heeft in de laatste week van september veel bezoekers getrokken. Tal van vragen konden worden gesteld en ter plaatse beantwoord.

Bijeenkomsten waren er in Groningen voor de regio Noord, in Arnhem voor de provincies in het oosten van het land, in Den Bosch voor het zuiden en in Utrecht voor de westelijke provincies. In totaal kwamen er zo'n 65 bezoekers. Topper was het spreekuur in Utrecht waar zich rond de vijfentwintig bezoekers aandienden.

Het initiatief voor de spreekuren kwam voort uit de afronding van Fase III. De rapportages van provincies en andere bevoegde gezagen konden op tijd worden afgerond, net als het overall rapport over deze gebiedsfase. Niettemin waren medewerkers in de provincies nog met veel vragen blijven zitten over de werking van de PAS en in het bijzonder van het rekeninstrument AERIUS, dat inzicht geeft in de verdeling van de stikstofdepositie. Om die vragen te beantwoorden werden de spreekuren georganiseerd, die dus in een duidelijke behoefte bleken te voorzien. De spreekuren, waar steeds direct betrokkenen vanuit de centrale PAS-organisatie aanwezig waren om onderdelen toe te lichten, stonden ook open voor andere geïnteresseerden dan de medewerkers van provincies zoals vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Van de vragen die in de vier spreekuren werden gesteld is een overzicht gemaakt waarin ook de antwoorden zijn opgenomen.