Succes AERIUS-aanpak leidt tot nominatie Europese prijs

vrijdag, 16 december 2016
Logo AERIUS

De Europese Commissie heeft AERIUS genomineerd voor de ‘Sharing en Reuse award’. Na de winst van de Computable Award is dit ook een internationale bevestiging van het succes van de AERIUS-aanpak. De  prijs beoogt het delen van IT- oplossingen in de publieke sector te stimuleren. AERIUS is als open source- en open dataproject hiervan een goed voorbeeld. In maart 2017 maakt de Europese Commissie de winnaars bekend.

AERIUS
Met de Sharing and Reuse award wil de Europese Commissie het hergebruik van succesvolle IT-oplossingen in de publieke sector stimuleren. AERIUS is in eerste instantie ontwikkeld voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Sinds april 2016 is het RIVM verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. AERIUS heeft veel potentie om ook voor andere toepassingen gebruikt te worden. Zo worden op dit moment de internationale mogelijkheden en de toepassing van AERIUS ten behoeve van de Omgevingswet onderzocht. AERIUS is genomineerd in de categorie Nationaal.

Over de “Sharing and Reuse Award”
Veel IT-oplossingen zouden ook in andere landen gebruikt kunnen worden, vindt de Europese Commissie. Dit voorkomt dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden. Het bespaart tijd én geld voor gebruikers en overheden. Tegelijkertijd maakt samenwerking aan gemeenschappelijke oplossingen het makkelijker om kennis tussen overheidsinstanties te delen. Door gemeenschappelijke normen te ontwikkelen en elkaars IT-oplossingen te hergebruiken, kunnen overheidsinstanties  informatie beter uitwisselen en de uitgewisselde gegevens begrijpen. Tot slot kan delen en hergebruiken van IT-oplossingen de concurrentie verhogen doordat meer bedrijven IT-oplossingen aan overheidsinstanties kunnen aanbieden.

De ingediende oplossingen worden beoordeeld door het Evaluatiecomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-instellingen. De officiële openbare bekendmaking en de prijsuitreiking vinden plaats op de Sharing and Reuse conferentie in maart 2017.

Meer informatie