Stikstofruimte Register 2021

vrijdag, 7 oktober 2022

Met de openstelling van AERIUS Register 2021 is stikstofruimte afkomstig uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) beschikbaar in het stikstofregistratiesysteem (SSRS). In eerste instantie is deze stikstofruimte beschikbaar voor woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. De ruimte die niet wordt gebruikt voor deze doelen is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen en voor bestemmingsplannen voor woningen

Sinds de openstelling van het SSRS 2021 wordt er geen open data gepubliceerd waarmee de dagelijks beschikbare- en gereserveerde stikstofruimte inzichtelijk wordt gemaakt. Om aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen, is de data over de beschikbare en gereserveerde stikstofruimte binnen het SSRS op de peildatum van 29 september 2022 nu als download beschikbaar. Bij de release van SSRS 2022 wordt de open data weer dagelijks gepubliceerd.

In het data-bestand is voor ieder relevant hexagon het hexagonnummer weergegeven, de beschikbare stikstofruimte en de gereserveerde stikstofruimte in mol/ha/jr. Bij de gereserveerde stikstofruimte gaat het zowel over gereserveerde ruimte (voor ontwerpbesluiten) als de definitief toegekende ruimte (verleende vergunningen) op de peildatum van 29 september.

Dat betekent dat wijzigingen die zijn doorgevoerd na die datum niet zijn meegenomen. Voor een initiatiefnemer of vergunningverlener geeft de open data daarom slechts een benadering van de actuele situatie en geen zekerheid voor een individuele aanvraag.

Bijlagen