Start terinzagelegging partiele wijziging PAS

dinsdag, 8 november 2016
Foto van koeienstal

Op 7 november 2016 is de terinzagelegging gestart van het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof op basis van de AERIUS Monitor 2016.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 7 november 2016 tot en met 18 december 2016. Alleen de gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof staan open voor inspraak.

 

 

Meer informatie