Stand van zaken PAS

dinsdag, 27 maart 2012

Op dit moment is er een concept PAS, deze ligt voor advies bij de Raad van State. Op basis van dit advies, dat eind maart verwacht wordt, zal in de komende weken gewerkt worden aan een bestuurlijke overeenstemming over de systematiek van de PAS.

De provincies werken vervolgens tot aan de zomer verder aan de detaillering van de maatregelpakketten voor het herstel van de natuur, en aan het draagvlak daarvoor. In deze periode kunnen de provincies hun N2000 gebieden ‘aanhaken’ bij de PAS. Vervolgens kunnen vergunningen worden verleend volgens de PAS-systematiek.

In mei zal staatssecretaris Bleker de Tweede Kamer informeren over de gebieden waar de PAS geen of onvoldoende ontwikkelruimte lijkt te bieden om aan de behoefte tegemoet te komen. Dat doet hij samen met de betrokken provincies. De Tweede Kamer ontvangt dan ook de uitkomsten van het gesprek met de provincies over de systematiek van de PAS en de voorlichting van de Raad van State. Ook over de uitkomst van de gesprekken met LTO die tot een definitief pakket met generieke maatregelen moeten leiden, zal de Tweede Kamer in mei geïnformeerd worden.