Sprints AERIUS deze zomer

dinsdag, 3 september 2013
Met de ontwikkelsprints van deze zomer heeft AERIUS een flinke stap voorwaarts gemaakt. De Calculator is uitgebreid met ondermeer het onderdeel scheepvaart. 
Daarnaast heeft het ontwikkelteam de producten Register en Monitor in de steigers gezet.
 
In AERIUS Monitor kunnen beleidsmedewerkers de ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte straks volgen per gebied, per provincie en voor Nederland als geheel. En daarbij ook het verschil tussen de ruimte en behoefte inzichtelijk maken. Die informatie is van groot belang voor eventuele toekomstige bijsturing van de PAS. Voor Register is een ontwerp gemaakt van het eerste onderdeel, het dashboard. In Register kunnen vergunningverleners aanvragen verwerken en uitgifte van ontwikkelingsruimte registreren.
 
Daarnaast is in deze sprints de Calculator verfijnd op een aantal grotere en kleinere onderdelen. Een gebruiker kan vanaf nu ook een mobiele bron opgeven. Men kan bijvoorbeeld bewegingen van grote machines op een industrieterrein of loonwerkbedrijf, zoals een grondverzetmachine, invoeren bij de sector ‘Verkeer en vervoer’. De klasse van het voertuig en brandstofverbruik zijn hierbij bepalend. Een andere verfijning van de Calculator is het onderdeel scheepvaart, waarmee de depositie van scheepvaartroutes en de verblijftijd aan de kade berekend kan worden.
 
Meer informatie:
 
foto: Frans de Wit