Sprint 30 en 31: Nieuwe versies van Calculator en Register

dinsdag, 15 september 2015
Kwelder

De start van de PAS maakte het werk van het AERIUS team de afgelopen sprints anders dan anders. Veel aandacht ging naar het monitoren en waar nodig optimaliseren van de performance en het uitvoeren van hotfixes. Op verzoek van bevoegde gezagen werden onderliggende gegevens bijgewerkt. Ondertussen werden ook nieuwe versies ontwikkeld van Calculator en Register. Op 25 augustus beschikten de gebruikers over deze nieuwe releases, met onder meer een betere presentatie van berekeningsresultaten en een betere ondersteuning van de vergunningverlening. Zo maakten we mede mogelijk dat begin september de eerste vergunning onder de PAS kon worden verleend.

Meer informatie