Sfeerbeeld AERIUS II

donderdag, 3 mei 2012
Schematische weergave projectverloop april 2012

In april zijn er drie adviezen over de PAS beschikbaar gekomen: De voorlichting van de Raad van State, de praktijktoets van het IPO en de uitvoerbaarheidtoets van Rijkswaterstaat.

Op basis van deze adviezen moet nu het ontwikkeltraject voor AERIUS II in 2012 en 2013 bepaald gaan worden. Hiervoor is er een nota met een aantal alternatieven geschreven voor de regiegroep N2000/PAS en de stuurgroep AERIUS.

De werkgroep DPAS werkt op dit moment hard aan de openstaande punten van de PAS systematiek, Mark Wilmot en Moniek Overes hebben zitting in deze werkgroep vanuit het AERIUS team. Dit vertraagt op dit moment de voortgang van AERIUS II, maar is tegelijkertijd een 'verzekering' dat AERIUS goed kan aansluiten op de PAS systematiek.