Save the date - 3 november AERIUS-gebruikersdag

maandag, 5 september 2016
Save the Date

Een van de sterke punten van de ontwikkeling van AERIUS is de nauwe samenwerking met de gebruikers geweest.  Nadat de ontwikkelfase van AERIUS voor de Programmatische Aanpak Stikstof in april was afgerond, wordt het AERIUS-instrumentarium sinds juli door het RIVM beheerd en doorontwikkeld. Het team dat voor beheer en doorontwikkeling zorg draagt wil graag deze samenwerking met gebruikers nieuw leven inblazen door het organiseren van AERIUS-gebruikersdagen.

Wat is het doel van een AERIUS-gebruikersdag?

Tijdens een gebruikersdag:

  1. wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op AERIUS in de volle breedte van de (mogelijke) toepassing van AERIUS;
  2. bespreken we nieuwe functionele wensen voor het doorontwikkelen van AERIUS: wat houdt de wens precies in, hoe breed is het draagvlak voor deze wens;
  3. demonstreert het AERIUS-team (voorgestelde) uitwerking van eerder geuite wensen.

Beleidsmatige zaken zullen niet tijdens een gebruikersdag besproken worden. Hiervoor zijn andere gremia bedoeld.

Wat is het mandaat van de AERIUS-gebruikersdagen?

Bij een gebruikersdag komen functionele wensen op tafel, bespreken we deze en beoordeelt u of de uitwerking aan uw verwachting voldoet. Er worden geen besluiten genomen of gewenste functionaliteit gebouwd wordt en zo ja, wanneer.  

Voor wie zijn de AERIUS-gebruikersdagen bedoeld? Hoe zit het met de huidige werkgroepen?

De gebruikersdagen zijn bedoeld voor gebruikers van het instrumentarium, nu en in de toekomst. De tot 1 april fungerende werkgroepen rondom AERIUS Calculator, Register en Monitor gaan op in deze nieuwe vorm van interactie met de gebruikers van AERIUS. Omvang zal ongeveer 60 mensen zijn. Hiernaast zal een aantal expertgroepen gaan fungeren, waar specifieke vraagstukken worden uitgewerkt. Denk aan een expertgroep Modellen AERIUS of een expertgroep Monitor-Uitvoering PAS. Deelname aan een expertgroep is op uitnodiging. Tijdens de gebruikersdagen zullen de resultaten van de expertgroepen gepresenteerd worden.

Wie levert input voor de AERIUS-gebruikersdagen?

Input voor de gebruikersdagen komt uit de gebruikers van AERIUS zelf  (of vanuit hun achterban), via de Functioneel Beheerders van de verschillende AERIUS producten (zij hebben goed zicht op wat er via de Helpdesk aan wensen gemeld wordt) of via de Change Advisory Board die is ingesteld.

Hoe vaak organiseert AERIUS een gebruikersdag?

Tweemaal per jaar zal er een gebruikersdag gehouden worden. Expertgroepen kunnen, als de opgave daarom vraagt, vaker bijeen komen.

Hoe ziet zo’n AERIUS-gebruikersdag eruit?

De bijeenkomst wordt gehouden op een activerende en inspirerende locatie. Een dag lang wordt interactief met de gebruikers gewerkt aan de dan actuele onderwerpen.  Een AERIUS gebruikersdag is meer symposium dan vergadering.

Wanneer is de eerste AERIUS-gebruikersdag?

De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 november, van 10-16 uur, in Kasteel Woerden te Woerden.

Belangrijkste doel van deze dag is om in een aantal workshoprondes met elkaar input te leveren voor de doorontwikkeling van AERIUS. Ook zult u informatie krijgen over waar AERIUS nu staat en wat er de komende periode gerealiseerd gaat worden.  Natuurlijk kunt u ook kennismaken met elkaar en het bouwteam.  De dag wordt afgesloten met een borrel.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de AERIUS-gebruikersdag van 3 november?

U kunt zich aanmelden door op de volgende link te klikken en uw gegevens in te vullen: Aanmelden. Ook als u (deze keer) niet komt, is het prettig als u reageert.

Alvast bedankt voor uw reactie via de link.

Team AERIUS

Meer informatie