Ruim tweehonderd bezoekers op opleidingsdagen PAS-instrumenten

zaterdag, 9 april 2011
Zaal gevuld met deelnemers aan de opleidingsdagen PAS-instrumenten

Aan het eind van de derde opleidingsdag voor de PAS-instrumenten AERIUS en Herstelstrategieën, afgelopen woensdag in Utrecht, stond de teller boven de tweehonderd bezoekers.

Daarmee was een snelle opleidingscyclus ter voorbereiding van Fase III van de PAS tot een goed eind gebracht. Eerder waren er ook in het Utrechtse MediaPlaza al twee algemene dagen georganiseerd, waar de deelnemers - toen in totaal zo'n honderd vijftig - werden geïnformeerd over de werking van de Programmatische Aanpak Stikstof als geheel. Nu ging het om een training in het gebruik van beide instrumenten die een belangrijke rol spelen in de gebiedsanalyse die in deze fase van de PAS centraal staat. Die fase gaat officieel op 15 april van start. De voorbereidingen, waartoe ook deze opleidingsdagen behoren, zijn al een maand in volle gang.

Na een algemene inleiding over de werking van beide instrumenten was op alle drie de dagen het grootste deel van de tijd gewijd aan oefenen, in kleine groepjes, met AERIUS en Herstelstrategieën. Dat gebeurde simultaan in afzonderlijke bijeenkomsten. De deelnemers reageerden in het algemeen positief verrast op de mogelijkheden die beide internetgereedschappen te bieden hadden. Hier en daar werd opgemerkt dat nog niet alles honderd procent functioneerde. De indrukwekkende vorderingen die de instrumenten tot op dit moment al lieten zien, zorgden echter ook voor vertrouwen dat de laatste eindjes binnenkort aan elkaar geknoopt zouden worden. Het webinstrument Herstelstrategieën helpt de opstellers van de stikstofanalyses in de Natura 2000-gebieden bij het vinden van een passende aanpak om bedreigde habitattypen weer tot bloei te brengen. AERIUS brengt de verdeling van de stikstofdepositie in een gebied in beeld en laat de gevolgen zien van het toevoegen of wegnemen van emissiebronnen.