RIVM maakt datasets voor AERIUS Monitor 2016 concept 2 openbaar

woensdag, 16 november 2016
Foto van netwerkkabels

Het RIVM heeft de datasets voor AERIUS Monitor 2016 concept 2 beschikbaar gesteld. Deze data worden aangeboden als Web Feature Service. Het is voor het eerst dat AERIUS-data op deze manier beschikbaar worden gesteld.

De databestanden die nu beschikbaar zijn gesteld vormen de onderbouwing van de partiële herziening van de PAS en AERIUS Monitor 2016. De terinzagelegging van deze herziening is op 7 november gestart.  Met de beschikbaargestelde data kunnen gebruikers van AERIUS Monitor niet alleen resultaten zien van de berekening en in de factsheets lezen hoe de berekening tot stand komt, maar ook met welke data de berekeningen worden uitgevoerd.

 Op dit moment betreft dit alleen nog de volgende AERIUS Monitor 2016 Concept 2 datasets.

  • AERIUS gereserveerde ontwikkelingsruimte per hexagoon per segment.
  • AERIUS hexagonengrid inclusief of ze relevant zijn voor de PAS  
  • AERIUS koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats .  
  • AERIUS relevante-habitats
  • AERIUS verfijnde depositiekaart.   

Bij de definitieve Monitor2016 Release komen naast bovenstaande webservices ook de AERIUS gererserveerde, toegekende en beschikbare ontwikkelingsruimte beschikbaar. Tevens worden de bijhorende metadata dan gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

In de toekomst zullen meer datasets die door het RIVM worden gebruikt op deze wijze beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie