Rijks ICT-dashboard: AERIUS under control

donderdag, 18 juni 2015

Het Rijks ICT-dashboard laat voor de circa 100 grote en risicovolle ICT-projecten van het Rijk zien hoe ze ervoor staan in termen van planning, budget en doelen. De laatste update laat zien dat AERIUS in control is. ‘Dit project wordt uitstekend gemanaged,’ zegt Paul Raven, de begeleider van AERIUS vanuit de CIO Office van EZ.

De CEO kennen we al lang, maar wie is de CIO? De Chief Information Officer maakte de afgelopen vijf jaar zijn entree in Nederlandse bestuurskamers. CIO’s houden zich bezig met de governance van informatiediensten en ICT-projecten. Sinds het parlementair onderzoek van de commissie Elias naar het falen van grote Rijks ICT-projecten is hun rol alleen maar belangrijker geworden.

Samen herijken

Paul Raven is coördinator bij de CIO-office van EZ en begeleider van het AERIUS-project. ‘Wij monitoren de risico’s rond het project en adviseren hoe het project onder controle te houden zodat het binnen tijd en budget blijft. Natuurlijk kunnen vanuit het beleid doelen en planningen schuiven, zodat je meer tijd en budget nodig hebt. Wij wijzen dan op het belang om het project formeel te herijken en helpen daarbij. Dan neem je zo’n besluit echt met z’n allen en voorkom je de onterechte beeldvorming van ‘mislukt ICT-project’. Bij AERIUS was dat moment van herijken afgelopen februari, toen de beleidskeuzes voldoende uitgekristalliseerd waren om de rest van het project te kunnen plannen.’ Het herijkte budget en de herijkte planning zijn terug te vinden op het Rijks ICT-dashboard.

Een ander advies van de CIO Office aan AERIUS ging over het uitvoeren van gateway reviews. Dit zijn collegiale kwaliteitstoetsingen op hoog ambtelijk niveau, waar inmiddels ook politiek betekenis aan wordt gehecht.

AERIUS is een project apart, vindt Raven. ‘15 opdrachtgevers, externe uitvoering van het ICT-project door een hand-picked team van ontwikkelaars, en hele innovatieve interactie tussen beleidsontwikkeling en ICT-uitvoering. Er zijn heel wat nieuwe wegen bewandeld. Besef dat het best nog tot het eind van het jaar zal duren voordat het hele instrumentarium in full swing is,’ managet Raven de verwachtingen, ‘maar er ligt absoluut een resultaat waar de PAS partijen trots op mogen zijn.’