Release notes AERIUS Producten – Release 17 maart 2017

vrijdag, 17 maart 2017
Logos

Vanaf 17 maart 2017 is de herziening van het PAS ingegaan en is de geactualiseerde versie van AERIUS vrijgegeven.

Nieuw is de koppeling tussen AERIUS Scenario en AERIUS Connect. Voortaan is het mogelijk om vanuit de gebruikersschil van Scenario, berekeningen in Connect aan te sturen en de voortgang en resultaten te monitoren en visualiseren.

Daarnaast is de functionaliteit voor het onderdeel scheepvaart sterk verbeterd,  evenals de navigatie door Register bij Prioritaire Projecten met deelprojecten.

Methodische aanpassingen zorgen er verder voor dat er sneller gerekend wordt, met name bij grote projecten.

In de vandaag gepubliceerde releasenotes van de AERIUS producten is een volledig overzicht van de wijzigingen en nieuwe functionaliteiten beschreven.

Voor meer informatie over de herziening van het Programma Aanpak Stikstof verwijzen we u naar de website van het PAS-bureau.

 

 

Bijlagen