Release AERIUS Register en Calculator

donderdag, 26 maart 2020

Maandag 30 maart is de release van AERIUS Register en Calculator, Scenario en Connect gepland. Tot dan is AERIUS niet beschikbaar. De dagen na deze release werken we door aan verbeteringen aan het systeem. Op vrijdag 3 april zal dan een volgende release zijn. Hiervoor is Calculator vanaf 9.00 uur ’s ochtends tijdelijk niet beschikbaar. De geplande releases zijn in de loop van de genoemde dagen beschikbaar.

Nieuwe mogelijkheden

Vanaf 3 april is het mogelijk dat Calculator bij het maken van de PDF gebruik kan maken van een andere database, waardoor het systeem flexibel kan reageren al naar gelang de drukte in het systeem. Daarnaast zal tevens de open data ‘beschikbare ruimte’ via Nationaal Georegister beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens zullen ook via een extra kaartlaag in Calculator beschikbaar komen. Deze gegevens maken inzichtelijk welke depositieruimte er per hectare beschikbaar komt door de snelheidsverlaging en waar de woningbouw en zeven MIRT projecten een beroep op kunnen doen.

Toename gebruik

Sinds half december 2019 is er een flinke toename in het gebruik van AERIUS Calculator. Dit zorgt ervoor dat de servers waar AERIUS op draait steeds drukker worden. Hierdoor staan gebruikers soms erg lang in de wachtrij bij AERIUS Calculator en Connect. Het systeem raakt bij intensief gebruik (duizenden berekeningen) overbelast. De afgelopen periode is er door het team hard gewerkt om deze performance problemen te verminderen. Afgelopen donderdag bleken de verstoringen die optraden door het intensieve gebruik zo ernstig dat besloten is om AERIUS buiten gebruik te stellen. Sindsdien is er dagelijks gezocht naar een oplossing om de problemen te verhelpen en ervoor te zorgen dat AERIUS weer gebruikt kan worden. Er is nu voor gekozen om één van de geplande verbeteringen in het systeem terug te draaien waardoor een release op 30 maart mogelijk is en vervolgens een aantal andere aanpassingen te doen met een release op 3 april.