Release AERIUS 1.4.2

dinsdag, 27 maart 2012
Screenshot van AERIUS 1.4.2

19 maart 2012 is AERIUS 1.4.2 vrijgegeven. In deze versie zijn onder het tabblad ‘Kenschets en standaardrapport’ de kenschetsen en standaardrapportages voor N2000-gebieden beschikbaar. Voor alle gebieden zijn standaardrapportages beschikbaar. De rapportages zijn een set kaarten en figuren die per gebied informatie geven over bijvoorbeeld de afstand tot de kritische depositiewaarde, de bijdrage per sector, de ontwikkelruimte etc. Ook zijn voor de gebieden die stikstofgevoelige habitattypen bevatten, kenschetsen beschikbaar. De kenschets bevat de belangrijkste kenmerken van het gekozen (Natura 2000-)gebied op een A3-overzicht. In de gewijzigde handleiding is beschreven hoe deze informatie geraadpleegd kan worden. De handleiding is te vinden op: http://pas.natura2000.nl/pages/wat-is-aerius.aspx en is vanaf woensdag 21 maart beschikbaar.