Release 1.5

donderdag, 27 september 2012

Deze week wordt AERIUS 1.5 vrijgegeven. Net als de eerdere AERIUS 1.x releases is deze versie geschikt voor gebruik in de gebiedsanalyse. In deze release zijn de nieuwste gegevens van het RIVM verwerkt uit de GCN/GDN en is de nieuwste OPS versie gebruikt als rekenkern. Daarnaast zijn de geactualiseerde KDW’s gebruikt en is het ‘duinengat’ gecorrigeerd. Dit laatste is een correctie voor metingen in het duingebied die hogere waarden lieten zien. Ook is een aantal habitattype kaarten geactualiseerd. Het vrijgavebericht en achtergrond informatie worden beschikbaar gesteld op de PAS site.