Rekeninstrument AERIUS doorontwikkeld voor vergunningsverlening

woensdag, 27 april 2011

Nu de eerste versie van het rekeninstrument AERIUS in vol bedrijf is in Fase III van de PAS, werken de ontwikkelaars aan versie 2.0. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar efficiency en het terugdringen van onzekerheden in het gebruik. De nieuwe editie moet klaar zijn voor de vergunningen die worden verleend nadat de definitieve PAS is vastgesteld.

De nieuwe versie van AERIUS zal in de eerste plaats rekenresultaten met minder onzekerheid dan de huidige versie. Daarnaast zal versie 2.0 mogelijkheden bieden om de resultaten van de PAS rond een gebied te volgen: hoe verhouden de gemeten waarden van stikstof zich tot de afgesproken depositie? AERIUS wordt ook ingericht om de vergunningaanvragen straks efficiƫnter te laten verlopen. Waar mogelijk zal versie 2.0 gebruik maken van gegevens die al bekend zijn bij de rijksoverheid. Die hoeven dan niet bij iedere vergunningaanvraag opnieuw te worden ingevuld. Bovendien wordt eenmaal toegedeelde ontwikkelruimte, dat is ruimte voor uitstoot van stikstof door nieuwe activiteiten, zodanig geadministreerd dat provincies hun provinciale beleid kunnen uitvoeren.