Register en meldingen tijdelijk dicht

donderdag, 23 mei 2019

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak kan gevolgen hebben voor de toestemmingsverlening in het kader van het PAS. Daarom is door Rijk en provincies besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS vanaf 23 mei 2019 na 12.00 uur tijdelijk op te schorten. Het is dan ook niet meer mogelijk om via AERIUS Calculator meldingen in te dienen.

Meer informatie