Regionale spreekuren voor betrokkenen bij PAS

woensdag, 21 september 2011

In het eindstadium van de gebiedsfase van de PAS is in veel gebieden nog gewerkt met de laatste versie van het rekeninstrument voor de stikstofdepositie AERIUS. Dat leidde vaak tot nieuwe uitkomsten en daarmee weer tot nieuwe vragen. Om dergelijke vragen, maar ook meer algemene vragen over de PAS in de gebieden te beantwoorden worden er aan het eind van de maand vier regionale spreekuren gehouden.

De plaatsen en tijden van handeling zijn respectievelijk Arnhem op 26 september, Den Bosch op dezelfde dag, Utrecht op 27 september en Groningen op 29 september.

De spreekuren zijn bedoeld voor al diegenen die concrete ervaring hebben met de gebiedsfase van de PAS. Ook voor maatschappelijke organisaties is ruimte op deze spreekuren als zij concrete vragen hebben over het gebruik van AERIUS. Aan de bezoekers van de spreekuren wordt gevraag zo veel mogelijk van te voren te laten weten welke vragen er zullen worden gesteld, zodat de aanwezige vertegenwoordigers van de centrale PAS-organisatie zich goed kunnen voorbereiden. Informatie over exacte tijden en locaties kan worden opgevraagd bij het programmasecretariaat van de PAS.