Proeftuin Natura 2000 Overijssel

dinsdag, 23 oktober 2012
Vorige week heeft het AERIUS-team vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel een bezoek gebracht aan 3 agrariërs; een melkveehouderij, een varkenshouderij en een pluimveehouderij.
Doel van de bezoeken was om samen met de ondernemers te bekijken welke rol AERIUS kan bieden voor de noodzakelijke depositieberekeningen en hierbij tevens te kijken naar maatregelen die genomen kunnen worden om de emissie (en dus depositie) te verlagen.