Presentaties over AERIUS

donderdag, 7 juni 2012

Op de Schakeldag van Agentschap NL van 5 juni hebben Christiaan Langezaal en Mark Wilmot een presentatie geven over AERIUS. De Schakeldag is bedoeld om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen op het vakgebied van ruimtelijke ordening en milieu met als doelgroep medewerkers van gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Ook bij andere relevante bijeenkomsten en congressen proberen we aanwezig te zijn met een presentatie over wat AERIUS allemaal kan en de huidige ontwikkelingen in het kader van de PAS. Suggesties voor interessante bijeenkomsten of uitnodigingen voor het geven van presentaties zijn van harte welkom.