Presentatie AERIUS op International Nitrogen Initiative 2016 in Melbourne

dinsdag, 20 december 2016
INI conference 2016

Mark Wilmot bezocht van 4-8 december namens het RIVM de 7de  International Nitrogen Initiative Conference in Melbourne, Australië . Hij heeft de PAS en AERIUS toegelicht voor bijna 300 deelnemers. Ook heeft hij aanknopingspunten met deelnemers uit Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten verkend. 

De slotverklaring van de conferentie benadrukt het strategische belang van innovatie, samenwerking en grondig wetenschappelijk onderzoek om de mogelijke gezondheids- en milieuschade van stikstof via lucht en water te beheersen. Dat zal de kwaliteit van leven verbeteren de kosten voor gezondheidszorg wereldwijd verminderen. Duurzame ondersteuning door wetenschap en technologie is nodig om het stikstofbeheer in de landbouw en energieproductie te verbeteren. Innovatie in engineering en milieubeheer zal naar verwachting helpen om reactieve stikstof vast te houden en te hergebruiken met mogelijk substantiële economische winst en minder uitstoot van stikstof in de atmosfeer.

Verder onderzoek is nodig naar de uitstoot van stikstof en efficiënter energiegebruik in de industrie en transportsector. Ook is onderzoek nodig om boeren en consumenten van betere handvatten te voorzien.

Meer informatie