Pilot Fryslân; ‘Vergunningverlening met AERIUS’

donderdag, 5 september 2013
 
AERIUS en de provincie Fryslân starten een pilot met een agrarische ondernemer die graag wil uitbreiden middels saldering. Met de pilot willen de partijen het proces van vergunningverlening met het instrument AERIUS in de praktijk toetsen.
 
Eind augustus zijn de partijen om tafel gaan zitten om te inventariseren of een dergelijke pilot hen van dienst kan zijn. Provincie Fryslân wil op deze wijze de vergunningverlening in de praktijk toetsen, AERIUS wil zo de functionaliteiten van de Calculator verfijnen en de ondernemer krijgt ondersteuning bij zijn vergunningaanvraag.
 
Bedrijf in beeld
De agrarisch ondernemer runt een melkveebedrijf op één van de Waddeneilanden. Al geruime tijd wenst hij zijn bedrijf op de huidige locatie uit te breiden. De uitbreidingsmogelijkheden zijn echter beperkt door onder meer de begrenzing van het eiland en de nabijheid van stikstofgevoelige natuur, zoals verschillende duinsoorten en boscomplexen.
 
De beperkingen waren voor de ondernemer geen reden om stil te zitten de afgelopen jaren. Hij heeft een aantal bedrijven in de directe nabijheid gevonden waarmee hij zijn teveel aan stikstofuitstoot zou kunnen vereffenen (extern salderen). Deze bedrijven gaan geheel of gedeeltelijk stoppen. Daarbij ziet hij ook binnen zijn eigen bedrijf kansen om te vereffenen (intern salderen).
 
AERIUS Calculator biedt uitkomst
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze specifieke uitbreidingswensen zijn AERIUS en provincie Fryslân met de Calculator aan de slag gegaan. De Calculator heeft de eerste bevindingen snel en effectief in beeld gebracht. Dit gaf voor alle partijen aanleiding tot een verdieping van de casus.
 
Benieuwd naar het vervolg? Volg de pilot Fryslân op de AERIUS website.
 
foto: Marcel Oosterwijk