PDF export maken na uitvoeren van een berekening weer mogelijk

donderdag, 17 oktober 2019

Vanaf maandag 21 oktober is het weer mogelijk om een PDF te exporteren na het uitvoeren van een berekening. Ook is dan de ligging van buitenlandse natuurgebieden zichtbaar (omtrek) in de user interface. De mogelijkheid om rekenresultaten weer te geven zijn beperkt tot maximum, gemiddeld en percentage van de KDW. Om dit mogelijk te maken zijn op maandag 21 oktober vanaf 9.00 uur alle AERIUS producten uit de lucht. Naar verwachting zal AERIUS in de loop van de middag weer beschikbaar zijn.

De PDF is in de basis gelijk aan de PDF die eerder beschikbaar was in AERIUS2016L, maar de verwijzingen naar het PAS zijn verwijderd. Tevens is er een extra kolom toegevoegd waarin de maatgevende resultaten op (bijna) overbelaste hexagonen is opgenomen. De PDF is zowel te gebruiken voor het exporteren van rekenresultaten op Nederlandse Natura 2000 gebieden als voor het exporteren van resultaten van eigen rekenpunten.

Door de toevoeging van de visualisatie van de ligging van buitenlandse Natura 2000-gebieden is het voor gebruikers eenvoudiger te bepalen waar eventuele eigen rekenpunten neergelegd moeten worden. De mogelijkheden om rekenresultaten weer te geven zijn beperkt tot de resultaten die gebruikt worden voor de beoordeling van de individuele berekening om verkeerde interpretatie van rekenresultaten te voorkomen.

Meer informatie