PAS pakt economisch gunstig uit

maandag, 7 januari 2013

De PAS zal jaarlijks honderd tot tweehonderd miljoen euro meer opbrengen dan hij kost. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het instituut ziet voordelen in het feit dat de PAS duidelijkheid biedt voor ondernemers en voor de sectoren verkeer en industrie, zodat economische activiteiten een stimulans krijgen. Ook de lastenvermindering en de daaraan gekoppelde verlaging van onderzoekskosten dragen bij aan een positief resultaat, aldus het LEI-rapport. Zowel de extra baten als de extra uitgaven liggen grotendeels bij de landbouw en in het bijzonder de rundveehouderij. De kosten van de PAS komen voor rekening van de overheid (70 miljoen euro per jaar) en de landbouw (26 miljoen euro per jaar).

De PAS pakt economisch gunstiger uit, naarmate de omvang van de veehouderij nabij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden groter is. Na 2020 zal de verdeling tussen baten en kosten veranderen. Naar verwachting worden minder kosten in de gebieden zelf gemaakt, en de voordelen voor verkeer en industrie zullen relatief groter worden.