PAS op 1 juli van start

woensdag, 15 april 2015

Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat de PAS op 1 juli in werking treedt. Het AERIUS team zorgt dat op die datum ook AERIUS Calculator, Connect, Monitor en Register klaar zijn voor ingebruikname. Een eerste actualisatie van AERIUS Monitor (naar 2015) en inwerkingtreding van de gedeeltelijke wijziging van de PAS die daaruit voortvloeit, zal uiterlijk 15 december dit jaar plaatsvinden.

De PAS-partijen hebben afspraken gemaakt over de stappen die nog moeten worden gezet voorafgaand aan de inwerkingtreding. Dit gaat onder andere om het verwerken van de zienswijzen die zijn ontvangen bij de terinzagelegging van de PAS en het verwerken van het voorlopig advies van de Commissie m.e.r. Ook behoort hiertoe het voorbereiden van de implementatie, onder andere door ervoor te zorgen dat alle maatregelen geborgd zijn en dat tijdig het benodigde instrumentarium gereed is. Verder zal een reservepakket aan generieke (bron)maatregelen worden vastgesteld.

Voor het AERIUS team betekenen de afspraken dat nog veel werk verzet moet worden voor 1 juli, vooral op het gebied van het verwerken van meldingen en ondersteunen van vergunningaanvragen. Een aantal veelvoorkomende bevindingen uit de Gebruikersacceptatietest wordt nog voor ingebruikname opgepakt. Ook opleiding van initiatiefnemers en vergunningverleners is nog een aandachtspunt.

Meer informatie