PAS gaat ter inzage

zondag, 30 november 2014

Op 18 november hebben Rijk en provincies overeenstemming bereikt dat het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Het besluit is een zogenoemd ‘geclausuleerd go’, wat wil zeggen dat de periode tot 10 januari 2015 wordt gebruikt om de laatste resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijke acties uit te voeren.

Tijdens het overleg constateerden staatssecretaris Dijksma, de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen dat er veel is bereikt wat betreft de acties die in september met elkaar zijn afgesproken en waarover de staatssecretaris de Tweede Kamer op 2 oktober jl. informeerde. Veel van de afgesproken acties zijn afgerond en op het overige deel zijn grote stappen gezet. Op 19 december zullen de bestuurders het resultaat van de resterende gezamenlijke acties bespreken.

Tevens wordt het PAS-programma bij de Eerste- en Tweede Kamer voorgehangen, tegelijk met het ontwerp van de ministeriële regeling PAS.

Meer informatie