PAS-Campus in ontwikkeling

vrijdag, 3 april 2015

De PAS-Campus biedt professionals opleidingen over de PAS en AERIUS. De afgelopen maanden heeft het PAS Bureau gewerkt aan het opzetten van het project, het bepalen van de doelgroepen en leerdoelen en het bereiken van overeenstemming over de organisatie en financiering in samenspraak met de PAS-partners. In april gaan acht expertgroepen aan de slag met het uitwerken van de inhoud.

De PAS-Campus is een initiatief van het PAS-bureau. Femke Gerretzen en Céline Hoon bereiden in opdracht van het PAS-bureau de ontwikkeling van de opleidingen voor. Voor AERIUS Calculator werd afgelopen winter een syllabus samengesteld.

De PAS-Campus richt zich op een diversiteit aan professionals die zich in hun werkpraktijk met de PAS zullen bezighouden. Denk bijvoorbeeld aan initiatiefnemers, vergunningverleners, planvormers, beleidsontwikkelaars, toezichthouders, handhavers en juristen. Zij hebben er baat bij te weten hoe de PAS in elkaar steekt en hoe ermee te werken. Per doelgroep biedt het PAS-bureau een training die is toegespitst op de opleidingsbehoefte. Daarnaast komt er voor geïnteresseerden een algemene e-learningmodule met basiskennis.

De expertgroepen gaan aan de slag met het ontwikkelen van trainingen voor de volgende doelgroepen:

  • Initiatiefnemers complexe activiteiten
  • ŸVergunningverleners Nb-wet
  • ŸVergunningverleners Wabo
  • ŸToezichthouders en handhavers
  • ŸJuristen
  • ŸBeleidsontwikkelaars en planontwikkelaars RO
  • ŸUitvoerders van natuurherstelmaatregelen

Op de hoogte blijven van de PAS-Campus en de (data van de) opleidingen? Volg het PAS Bureau en BIJ12 via Facebook, Twitter en LinkedIn en AERIUS.nl voor het laatste nieuws.

Bron: PAS Bureau/BIJ12