PAS-bureau van start

dinsdag, 14 januari 2014

Deze maand is het PAS-bureau van start gegaan. Het bureau ondersteunt bevoegde gezagen bij het verlenen van Nb-wet-vergunningen onder de Programmatische Aanpak Stikstof. Medewerkers van het bureau zullen in de toekomst ook ondersteuning bieden bij het gebruik van AERIUS. Twee teamleden van AERIUS, Moniek Overes en Lotte Dijk, maakten de overstap naar het PAS-bureau.

Het PAS-bureau is een onafhankelijk, interbestuurlijk bureau van de provincies en de ministeries EZ, I&M en Defensie. Opdrachtgever is de Regiegroep Natura 2000 en PAS. Het PAS-bureau is ondergebracht bij BIJ12, de nieuwe werkorganisatie van de provincies. Naast ondersteuning van de vergunningverlening en het gebruik van AERIUS draagt het PAS-bureau zorg voor de rapportages over de PAS en het bewaken van de monitoring die daarvoor nodig is.

Gebruikersvragen over AERIUS?

Totdat het PAS-bureau volledig operationeel is, kunt u uw helpdeskvragen stellen op de vertrouwde manier via helpdesk@aerius.nl.

Meer informatie: BIJ12