Partiële wijziging PAS gebaseerd op AERIUS Monitor 2015

maandag, 7 september 2015
Stal

Vandaag start de terinzagelegging van de partiële wijziging van het Programma Aanpak Stikstof. De wijziging is gebaseerd op berekeningen met AERIUS Monitor 2015. Deze versie van Monitor bevat geactualiseerde invoergegevens op het gebied van emissies, landgebruik en ecologie.

De nieuwe invoergegevens van Monitor betreffen onder meer emissies uit stallen, scheepvaart en het buitenland. M15 bevat verder de meeste recente versie van de landgebruikskaart (LGN) en updates van habitatkaarten.

De partiële wijziging van de PAS werd aangekondigd door staatsecretaris Dijksma in haar Kamerbrief van 14 april 2015. De terinzagelegging loopt tot en met 18 oktober 2015. Het aangepaste Programma Aanpak Stikstof moet voor het einde van het jaar van kracht worden.

Meer informatie