Overgang van ontwikkeling naar beheer van AERIUS voltooid

maandag, 11 april 2016

Per 1 april heeft het RIVM AERIUS volledig in beheer genomen en is het ontwikkelproject van AERIUS afgesloten. Hiermee is een einde gekomen aan de overdracht van de ontwikkelaars aan de beheerders, die een jaar geleden werd ingezet met de verhuizing van het ontwikkelteam naar het RIVM.

Naast het beheer van AERIUS zorgt het RIVM ook voor doorontwikkeling van het instrument voor de PAS. Zo wordt op dit moment gewerkt aan de uitbreiding van Monitor voor ondersteuning van de gebiedsrapportages. Het PAS-Bureau blijft verantwoordelijk voor de gebruikersondersteuning voor AERIUS.

Nieuwe toepassingen?

Het RIVM gaat ook verkennen wat de mogelijkheden zijn om AERIUS in te zetten voor andere beleidsvelden. Gedacht wordt onder meer aan geluid, fijn stof en de Omgevingswet. Tot slot wil het RIVM inspelen op de belangstelling voor AERIUS vanuit omringende landen.