Opleidingsdagen AERIUS Calculator drukbezocht

woensdag, 26 juni 2013

Op 24 en 25 juni vonden de eerste AERIUS Opleidingsdagen plaats. Het GBO organiseerde in samenwerking met het IPO en het AERIUS Team de dagen voor vergunningverleners, handhavers en medewerkers van DLG. Zo’n 30 gebruikers deden praktische ervaring op met de Calculator en verkenden de mogelijkheden van het instrument. Vanwege de grote belangstelling is al besloten een derde bijeenkomst te organiseren.

Beide dagen begonnen met een introductie over de context van AERIUS Calculator. Van belang hierbij was de positie van de Calculator binnen het gehele PAS-proces en het ontwikkel- en implementatieproces zoals nu voorzien. Het ochtendprogramma was voor een breed publiek interessant.
In de middag was er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. Na een korte uitleg over de onderdelen van de Calculator konden alle deelnemers berekeningen maken met een eigen project of een voorbeeldproject.
De dagen hebben er voor gezorgd dat een nieuwe groep gebruikers heeft kennisgemaakt met de Calculator en deze ervaringen binnen de eigen organisatie mee kunnen nemen.