Open data AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

donderdag, 3 december 2020

De historische open data van AERIUS Calculator 2019(A) zijn beschikbaar gesteld. Deze zijn gepubliceerd via het Nationaal GeoRegister. In het handboek open data op de AERIUS website is meer informatie te vinden over deze data. Deze open data set is ontsloten naar aanleiding van de wens van diverse gebruikers. Samen met de eerder beschikbaar gestelde AERIUS Calculator 2019A kan een gebruiker nu verschillen ten opzichte van Calculator 2019A in kaart brengen. AERIUS Calculator 2019A blijft beschikbaar tot de volgende release (versie 2021) van AERIUS. De capaciteit van Calculator 2019A is beperkt en kan gebruikt worden voor het maken van incidentele verschilberekeningen. Voor het aanvragen van een vergunning zijn alleen berekeningen die gedaan zijn met AERIUS Calculator 2020 geldig.

Meer informatie