Op weg naar doorontwikkeling Monitor als tool voor gebiedsrapportages

donderdag, 3 maart 2016
Ecologische herstelmaatregelen: plaggen

Dit najaar publiceert het PAS-Bureau de eerste landelijke monitoringrapportages over de PAS, samen met 118 onderliggende rapportages over elk van de betrokken Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor wordt hiervoor de rapportagetool. Gwenn van der Schee, procesmanager monitoring PAS bij het PAS-Bureau, zoekt samen met alle betrokken partners uit hoe de automatiseringsvraag voor Monitor precies moet luiden.

Van der Schee: ‘Wat er gemeten moet worden, is wel zo ongeveer duidelijk. Dat staat immers al in het Monitoringsplan van de PAS. Wat betreft natuur gaat het vooral om allerlei indicatoren voor de uitvoering van de ecologische herstelmaatregelen en de effecten daarvan. Nu moeten we met alle betrokken partijen gaan regelen dat die informatie er ook echt komt en dat we er de juiste conclusies uit trekken. Voor stikstof is dat proces al min of meer ingeregeld, maar voor natuur zijn er nog keuzes en afspraken te maken.’

Gebiedsrapportages als automatiseringsvraagstuk

Omdat alles in 118-voud moet, ligt het voor de hand om de rapportage te automatiseren, vindt Van der Schee. ‘Daar gaan we AERIUS Monitor voor inzetten. Een idee is ook om de gebiedsrapportages online te publiceren. Dan kun je veel meer informatie ontsluiten terwijl het toch behapbaar blijft. In de toekomst kan AERIUS misschien ook een rol spelen bij het ontsluiten van de landelijke rapportages. Er is nog een wereld aan mogelijkheden met AERIUS die nog niet verzilverd is!’

Van der Schee wil in de loop van april de automatiseringsvraag voor Monitor scherp hebben. Het RIVM gaat vervolgens aan de slag met de ontwikkeling.

Meer informatie

Meer informatie