Ontwikkelsprint #27 en #28: De bouw van Register

woensdag, 22 april 2015

De afgelopen weken hebben de AERIUS ontwikkelaars een groot deel van Register gebouwd. Met de ontwikkelde functionaliteit kunnen vergunningverleners ontvankelijke aanvragen voor vrije ontwikkelingsruimte (‘segment 2’) in Register plaatsen. De aanvragen komen in een wachtrij, waarmee invulling wordt gegeven aan het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

De ontwikkeling werd begeleid door de Werkgroep Register. Deze werkgroep komt voort uit het Werkatelier toestemmingverlening en Register van 9 en 10 maart. Hier werden de functionele eisen geïdentificeerd die vanuit het beleid en het vergunningverleningproces aan Register worden gesteld. De Werkgroep heeft de afgelopen periode meegewerkt aan de uitwerking van deze eisen naar concrete specificaties voor Register.

De ontwikkelde wachtrij zorgt dat alle bevoegd gezagen voldoende tijd hebben om hun binnengekomen vergunningaanvragen af te handelen, zonder dat het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte in gevaar komt. Om het registreren van de uitgifte van ontwikkelingsruimte goed te laten verlopen, zijn verschillende zaken in de database van Register ontwikkeld en aangepast.