Ontwikkelsprint 15: scheepvaart, zoekfunctie en workflow

dinsdag, 12 november 2013

De ontwikkelaars van AERIUS hebben afgelopen maand voornamelijk gebouwd aan de Calculator. Nieuw zijn functionaliteit voor scheepvaart en zoeken op straat en huisnummer. De workflow werd herzien om nieuwe functionaliteiten een logische plek te geven en het gebruiksgemak te waarborgen. AERIUS 1.6 werd opgeleverd als concept voor AERIUS Monitor.

De resultaten van de sprint van oktober komen beschikbaar in AERIUS Calculator bèta, release 5. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden als gebruiker van de bèta releases van de Calculator.

Scheepvaart
Met de nieuwe functionaliteit voor zeescheepvaart kunnen gebruikers een vaarroute tekenen op zee, gekoppeld aan een aanlegplaats binnengaats. De route bestaat dan uit een buitengaats en een binnengaats deel, elk met een eigen emissie. Ook kan de gebruiker nu vaarroutes en aanlegplaatsen voor binnenvaart definiëren. Voor deze functionaliteit zijn emissiefactoren nodig. Momenteel actualiseert TNO, in opdracht van IenM, deze gegevens. Zodra dit gereed is, zal AERIUS de emissiefactoren toevoegen aan bèta release 5 van de Calculator.

Zoeken op straatnaam en huisnummer
In de Calculator kunnen gebruikers locaties zoeken via de postcode of de plaatsnaam. In de praktijk bleek daarnaast de wens te bestaan om te kunnen zoeken op straatnaam en huisnummer. Om dit mogelijk te maken, is de zoekfunctie uitgebreid met de BAG Geocodeerservice, een dienst van PDOK. Keerzijde is dat het zoeken iets langer duurt.

Logische workflow vergroot gebruiksgemak
De samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en DCMR alsmede de pilot met provincie Fryslân hebben geleid tot diverse nieuwe mogelijkheden in de Calculator. Om de nieuwe functionaliteiten een logische plek te geven in het geheel, werd de workflow van de Calculator opnieuw uitgedacht en aangepast.

Concept AERIUS Monitor
AERIUS 1.6 is de (besloten) versie van AERIUS waarmee de totale depositie en ontwikkelingsruimte van de PAS worden bepaald. AERIUS 1.6 is daarmee ook het logische vertrekpunt voor AERIUS Monitor, waarmee in de PAS (onder meer) de verandering in de daling van de totale depositie en ontwikkelingsruimte zal worden gevolgd. Deze sprint werd AERIUS 1.6 opgeleverd als concept en vertrekpunt voor de ontwikkeling van AERIUS Monitor.

Meer:
Aanmelden voor AERIUS Calculator bèta