Ontwerp AERIUS II

donderdag, 3 mei 2012
Globale indruk van de lay-out van de AERIUS-app

Het ontwerpproces voor AERIUS II is in volle hevigheid losgebarsten. Onze ervaringen met AERIUS I en de pilotsessies leveren voldoende op om “achter de tekentafel” te gaan zitten en pogingen te doen om te schetsen hoe AERIUS II in elkaar zou kunnen steken: wat ziet de gebruiker, wat kan hij/zij doen en wat zijn de resultaten? Dat gebeurt met een aantal gebruiksmogelijkheden: agrarisch, vergunningverlening, wegverkeer en havens/industrie. Die schetsen,tezamen met de nieuwe vragen, zullen op de volgende pilot-dagen gepresenteerd worden. Daarmee hopen we zoveel reacties los te krijgen dat we de schetsen preciezer en concreter kunnen maken.

De bovenstaande afbeelding geeft een globale indruk van hoe de lay-out van de AERIUS-app eruit moet komen te zien.