Nu online: werkinstructie GML-bestanden voor prioritaire projecten

vrijdag, 18 december 2015

Bent u als initiatiefnemer of bevoegd gezag betrokken bij prioritaire projecten van de PAS en werkt u met GML-bestanden voor AERIUS? Lees dan nu de nieuwe factsheet met de werkinstructie voor het klaarmaken van GML voor prioritaire projecten. Deze factsheet beschrijft de aanvullende eisen voor GML in AERIUS Register en geeft een beknopte instructie voor het aanpassen van bestaande GML met rekenresultaten.

Naast de factsheet met de werkinstructie is ook een nieuwe factsheet beschikbaar met algemene informatie over Register 2015.