Notitie duinenbijtelling

maandag, 15 oktober 2012

In AERIUS 1.5 is het "duinengat" gecorrigeerd. Dit betreft een aanpassing van de achtergronddepositie naar aanleiding van meetresultaten in het duinengebied, volgens een advies van het RIVM zoals weergegeven in de notitie duinenbijtelling van 22 juni 2012.
Het advies gaat in op het verschil tussen de meetresultaten en de modelberekeningen om aan te geven waarom de duinenbijtelling noodzakelijk is. De notitie kent nauwelijks een ruimtelijke detaillering; de focus ligt met name op concrete meetpunten en niet op Natura 2000-gebieden. Om die reden heeft het ministerie van EL&I in overleg met het RIVM een voorstel gedaan voor de bijtellingen in concrete Natura 2000-gebieden.
Nu is recent gebleken dat de bijtelling in de Noordzeekustzone en de Waddenzee in AERIUS 1.5 met 250 mol/ha is verhoogd en dat op basis van de laatste inzichten dit maar 200 mol/ha hoefde te zijn.
Deze wijziging zal meegenomen worden in AERIUS tezamen met de actualisatie van de projectenlijst die eind november gepland staat.