Nieuwkoopse plassen

donderdag, 7 juni 2012

De Nieuwkoopse plassen (ZH) zijn op dit moment een categorie II gebied. Dit wil zeggen dat de potentiële ontwikkelruimte nog niet vrijgegeven kan worden omdat gezien de daling van depositie én de ecologische herstelmaatregelen de duurzame staat van instandhouding onvoldoende geborgd is. Dit levert bij de ondernemers rondom het gebied zeer veel onrust op.

De AERIUS superusers hebben een aantal berekeningen gedaan om de beleidsmakers en ondernemers inzicht te geven in de bijdrage van locale bronnen op de Nieuwkoopse plassen en de mogelijkheden voor emissiereductie. Verder hebben ze een aantal verspreidingsgrafieken gemaakt. De resultaten zijn in een overleg met beleidsmakers en ondernemers gepresenteerd. Met de resultaten in de hand gaan de provincie Zuid Holland en de ondernemers verder onderzoeken hoe de depositie zo ver kan dalen dat in samenhang met extra ecologische herstelmaatregelen de instandhoudingsdoelstelling haalbaar worden.