Nieuwe versie van AERIUS Monitor 2021 beschikbaar

donderdag, 10 februari 2022

Vanaf 10 februari 2022 is de nieuwe versie van AERIUS Monitor 2021 (versie 2021.0.1) beschikbaar. In deze versie is de methode aangepast die wordt gebruikt om de gemiddelde depositie en mate van stikstofbelasting per habitattype te berekenen.

In AERIUS Monitor wordt nu overal gerekend met de gekarteerde oppervlakte om de mate van stikstofbelasting te bepalen. De mate van stikstofbelasting wordt gebruikt bij de toetsing aan de omgevingswaarden uit de Wet Natuurbescherming. Daarnaast worden habitattypen met een dubbelepunt (:), zoals H9999:94 nu wel goed weergegeven op de kaart. Deze aanpassing heeft geen inhoudelijke gevolgen voor andere waarden. Een overzicht van de wijzigingen is op de AERIUS-website te vinden onder “Aanpassingen sinds de release AERIUS Monitor 2021”.