Nieuwe versie AERIUS Calculator beschikbaar

dinsdag, 14 januari 2020

Vanaf vandaag stelt het RIVM de update van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019A) beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019A kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

In AERIUS Calculator 2019A is het toepassingsbereik uitgebreid door het mogelijk te maken om de invloed van gebouwen en uittreedsnelheid mee te nemen in de berekening. Daarnaast is het importeren van grote bestanden in Calculator en de Scenario utils verbeterd.

Meer weten?
De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de Release Notes. Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar staat zowel de handleiding als factsheets, waarin de technische achtergronden en informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd. Ook is hier meer terug te vinden over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019A. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk van BIJ12. Of kijk op aanpakstikstof.nl.