Nieuwe tool voor het schrijven van GML-bestanden

vrijdag, 19 juni 2015

Ontwikkelaars hebben een plugin gemaakt voor het converteren van diverse bestandsformaten naar GML, het bestandsformaat van AERIUS. Met de tool kunnen gebruikers bestanden met emissiebronnen bewerken in het vrij beschikbare GIS-pakket QGIS en vervolgens omzetten naar GML. Het gaat om een open source 'demonstrator' oplossing met basale functionaliteit die door marktpartijen verder ontwikkeld kan worden.

Geography Markup Language oftewel GML is een internationale open standaard voor geodata. In Nederland is GML opgenomen als nationale standaard in de ‘Pas-toe-of-leg-uit-lijst’ van het College Standaardisatie en wordt dus ook door AERIUS gebruikt. Bestanden met emissiebronnen moeten in GML-formaat worden aangeleverd aan AERIUS. De OpenGeoGroep ontwikkelde de nieuwe tool op verzoek van het ministerie van EZ. Marco Duiker van de OpenGeoGroep: ‘GML is een mooi en flexibel formaat’, vindt hij. ‘Tegelijk zie je dat het werkveld moeite heeft om ermee aan de slag te gaan. Werken met GML vraagt best veel technische kennis. Dat maakt dat het gebruik langzamer op gang komt dan je zou willen. De vraag is wie de oplossing verzint. Marktpartijen kijken naar elkaar: wie haalt de kastanjes uit het vuur?

Open source oplossing

Mark Wilmot, verantwoordelijk bij EZ voor de ontwikkeling van AERIUS: ‘Met het aanbieden van deze tool willen we de adoptie van GML versnellen en een voorbeeld geven. De tool is een ‘demonstrator’: hij bevat de basale oplossing voor het vraagstuk van de conversie. Dan is die noot maar gekraakt. De gedachte is dat andere partijen erop kunnen voortbouwen; daarom hebben we het ook als open source oplossing laten bouwen. Naast de tool voor het schrijven van GML zullen we ook nog een demonstrator maken voor het lezen ervan.’

De tool bestaat uit een generiek deel voor het maken van de GML en daarnaast een specifieke user-interface voor het GIS-pakket QGIS. Dit is een open source pakket dat door iedereen kan worden gebruikt, zonder licentie. De tool converteert diverse door QGIS ondersteunde bestandsformaten, waaronder shape-files. Het generieke deel voor het maken van de GML kan door marktpartijen worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van plugins voor andere GIS-pakketten of applicaties.

Dat laatste is mogelijk doordat de plugin inclusief de open source code straks beschikbaar wordt gesteld via GitHub. Dit is het meest gebruikte openbare platform voor samenwerking en het delen van open source programmatuur. Marco Duiker: ‘Andere ontwikkelaars kunnen kopieën trekken, verder ontwikkelen en hun ontwikkelresultaten ook weer beschikbaar stellen voor het geheel. Precies het idee van open source. Mede om die reden zullen we de code ook zorgvuldig documenteren.’  De tool zal voor het eerst worden gebruikt in de PAS-Campus training voor adviseurs van initiatiefnemers.

Eerste tool onder AERIUS Extra

De nieuwe plugin wordt later deze zomer aangeboden via AERIUS Extra. Dit is de paraplu waaronder derden tools kunnen aanbieden die zij hebben ontwikkeld voor het gebruik van AERIUS.

Meer informatie