Nieuwe hotfixes

woensdag, 12 augustus 2015

Onvolkomenheden die een directe impact hebben op de werking van AERIUS worden zo snel mogelijk verbeterd. Dit zijn zogenoemde 'hotfixes'. De volgende nieuwe hotfixes voor Calculator en Register zijn uitgevoerd:

  • Een berekening waarbij voor meer dan één sector gegevens waren ingevoerd leverde ten onrechte het depositieresultaat 0,00 wanneer één van de sectoren de emissie 0 als invoer had. De aanpassing heeft als effect dat  de resultaten van de sectoren correct worden opgeteld.
  • In de AERIUS pdf bijlagen werd in geval van een negatief projectverschil tussen situatie 1 en situatie 2 de waarde getoond die voor afboeking van ontwikkelingsruimte zou worden gedaan. Bij een negatief projectverschil is dat '0,00'. Dit leidde echter tot verwarring omdat het daadwerkelijke verschil verwacht werd. Daarnaast werd als gevolg hiervan de waarde van situatie 2 niet goed weergegeven. Voortaan wordt het werkelijke verschil getoond inclusief de waarden waar dat verschil uit voort komt.

Meer informatie