Nieuwe-generatie rekeninstrument AERIUS II krijgt ook nieuw rekenhart

woensdag, 12 oktober 2011

AERIUS II, het rekeninstrument van de PAS, wordt helemaal toegesneden op de eisen van de individuele gebruiker. Daarnaast krijgt het een nieuw rekenhart, gebaseerd op de meest actuele technologie en daardoor geschikt voor nauwkeuriger schattingen en klaar voor een lang leven.

In de aanloop naar de definitieve werd tot nu toe gewerkt met AERIUS 1.1 tot en met 1.3. Die laatste versie is ook de versie die ten grondslag zal liggen aan het bestuurlijk akkoord over de definitieve PAS. Intussen worden de voorbereidingen getroffen voor de volgende generatie AERIUS. Het verschil zit hem in duurzaamheid en gebruikersoriƫntatie.

Was AERIUS 1.3 nog gemaakt om op het niveau van Natura 2000-gebieden te worden gebruikt, het vernieuwde rekeninstrument zal helemaal zijn toegesneden op de individuele gebruiker. Dat kan de aanvrager van een vergunning zijn, diens adviseur, de verlener van de vergunning of de terreinbeheerder van een bepaald gebied. AERIUS zal ook een grote rol spelen bij de monitoring: de controle of bijvoorbeeld de stikstofdepositie blijft dalen in de toekomst en of de geplande maatregelen voor de natuur wel worden uitgevoerd en tot resultaat leiden.

Het huidige rekenhart van AERIUS voldeed goed aan de eisen tot nu, maar draaide wel op gedateerde technologie. Als het instrument echter straks klaar staat voor individueel gebruik rond de vergunningverlening zullen er veel meer mensen tegelijk mee werken en worden er ook uitkomsten verwacht die relevant zijn voor de aanvraag. Hiervoor is het nieuwe rekenhart nodig.

Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig voor het werk aan AERIUS II. Dat werk gaat in januari van start met een aantal pilots. In deze pilots zullen rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan het ontwerp van AERIUS II.