Nieuwe brochure verschenen over PAS

dinsdag, 20 december 2011
Voorkant van de brochure 'Hoe werkt de Programmatische Aanpak Stikstof'

Als print te bestellen en als pdf te downloaden: de nieuwe brochure 'Hoe werkt de PAS?'. In acht pagina's worden de noodzaak, de werking, de instrumenten en procedures uitgelegd waarmee de PAS de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden weer op gang gaat brengen.

Ook is er aandacht voor de gebiedsanalyses die samen met de provincies zijn gemaaktom de stikstofproblematiek, de maatregelenpakketten, de ontwikkelingsbehoefte en de  ontwikkelruimte in beeld te brengen. Tenslotte komt ook de monitoring aan de orde. Zo geeft de brochure een snel beeld van de samenhang en werking van de PAS, zoals die in de eerste maanden van het komende jaar zijn definitieve vorm moet krijgen. De uitgave is speciaal bedoeld voor degenen die zich in de komende tijd, als de PAS in de provincies en rond de Natura 2000-gebieden meer concreet vorm begint te krijgen, op de aanpak willen oriënteren.