Nieuwe brochure: Calculating the room for deposition under the Dutch Integrated Approach to Nitrogen, using AERIUS

woensdag, 24 februari 2016

In juni 2015 publiceerde het Tijdschrift Lucht een artikel van het AERIUS team over de berekening van de depositieruimte van de PAS. Op verzoek van deelnemers aan de Dutch Nitrogen Tour is het artikel nu ook uitgebracht als Engelstalige brochure. Hiermee kunnen ook geïnteresseerden in omringende landen kennis nemen van de manier waarop Nederland beleidskeuzes heeft vertaald in concrete ruimte voor depositie op de juiste locatie.

download de brochure
bekijk meer Engelstalige brochures over AERIUS en de PAS

Cover brochure PAS en AERIUS

Meer informatie