Monitoringplan PAS van start

donderdag, 27 september 2012

Op woensdag 19 september is de aftrap geweest van het project Monitoringplan. Monitoring is essentieel om vast te kunnen stellen dat de doelstellingen van de PAS – het creëren van economische ontwikkelingsruimte en realisatie instandhoudingdoelen Natura 2000 – worden gerealiseerd.
 
Doel van dit project is om snel (1 december) tot een kwalitatief goede uitwerking van een operationeel monitoringplan te komen. Dit plan moet een solide basis leggen zodat de monitoring snel kan worden opgepakt. Het uitwerken van de monitor is een gezamenlijk project van DLG, Agentschap NL en RIVM. Ook zullen medewerkers van het projectteam AERIUS betrokken zijn.
 
Betrokkenheid vanuit AERIUS is essentieel, de informatiebehoefte van het rekeninstrument AERIUS moet goed geborgd zijn in de Monitoring. Daarnaast is het ook belangrijk om aanvullende functionele wensen en eisen uit het project vroegtijdig te kunnen kortsluiten met het AERIUS ontwikkelteam zodat deze kunnen worden opgenomen in het ontwikkeltraject.