Met AERIUS in....Maastricht

donderdag, 13 december 2012

Op woensdag 12 december 2012 bezochten ongeveer 30 personen de voorlichting en demonstratie van AERIUS bij de Provincie Limburg. Mark Wilmot, teamleider AERIUS, gaf tekst en uitleg over de context waarbinnen AERIUS wordt ontwikkeld en de nu al beschikbare functionaliteiten van AERIUS. Het was voor veel van de aanwezigen een eerste kennismaking met het nieuwe rekeninstrumenten voor vergunningverlening van stikstofdepositie voor infra, industrie en de agrarische sector.

Vooral de juridische onderbouwing en de validatie van AERIUS waren onderwerp van gesprek. De overgang naar AERIUS, voorzien in tweede helft van 2013, zal met de nodige zorg moeten gebeuren. Een ministeriele regeling zal het gebruik van het instrument verplicht gaan stellen; er kunnen geen twee systemen naast elkaar worden gebruikt. Meer voorlichting is nodig om de overgang vlekkeloos te laten verlopen. Een aantal specifieke vragen vanuit de zaal zijn meegenomen en zullen nog beantwoord worden. Hier ging het dan vooral om de verdeling van ontwikkelingsruimte en de keuze voor een begrenzing aan het aantal activiteiten die vergunningplichtig zouden moeten zijn.

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken:

foto: Gouvernement provincie Limburg (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)