Met AERIUS in..Den Bosch

zondag, 16 december 2012

Een grote groep van meer dan 30 geïnteresseerden was op vrijdagochtend in Den Bosch om de presentatie van AERIUS II bij te wonen op het provinciehuis. Naast 3 provincies, Brabant, Limburg en Zeeland, was ook het bedrijfsleven en NGO aanwezig. Vooraf werd door de voorzitter helder aangegeven dat de bijeenkomst was gericht op het instrument AERIUS II en niet op de beleidsmatige aspecten van de PAS. De vragen waren dan ook geheel hierop gericht. Vanuit de diverse invalshoeken werd gevraagd naar de brongegevens van AERIUS en de achterliggende rekenmodellen. Inzicht in hetgeen wat wordt berekend en hoe die resultaten te interpreteren zijn voor alle aanwezige partijen van belang.
Ook bij deze bijeenkomst wat de vraag of AERIUS zich in de toekomst alleen toelegt op stikstofdepositie of ook voor andere milieu-thema ingezet kan worden. Het belang van een goede werkinstructie en duidelijke afbakening welke bronnen wel en niet dienen worden meegenomen te worden was een ander belangrijk thema. De AERIUS calculator is in ieder geval welkom en de presentatie werd beëindigd met applaus.

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken: